Home
Mijn Verhaal
Verliezen
2018
2019
Natoer 2019
Eind Goed Al Goed ??
Kampioenschappen
Verliezen 2006-2018
Slechte vluchten
Invloed inversie
Divisiespel
Duivenweer
Verantwoording
Fotoalbum De natoer in 2019.  

Op 4 augustus 2019 begon de natoer voor de jonge duiven.  

Veel duivenliefhebbers zullen na een slecht verlopen eerste seizoenshelft uitgekeken hebben naar de natoer. Ik vrees dat veel duivenliefhebbers ook erg teleurgesteld zijn in het verloop van de natoer. 

Er zijn wat de natoer betreft heel veel feiten te vermelden, maar die feiten roepen meer vragen op dan dat ze antwoorden geven. 

Een vraag is bijvoorbeeld: Wie van de duivenliefhebbers is op de eerst toer zijn / haar duiven gaan inkorven en wie heeft gewacht tot de natoer?  In mijn vereniging De Suizende Vleugels in Volkel deden van de 16 leden maar 2 liefhebbers mee op de eerste vlucht van de jonge duiven. Op de tweede vlucht deden 3 liefhebbers mee. Op de derde vlucht deden ook nog 3 liefhebbers mee en op de 4e vlucht nog maar een. De rest van de liefhebbers begon pas op de natoer. Ik ken de feiten en weet dus hoe de liefhebbers van De Suizende Vleugels in Volkel gehandeld hebben. Bijna alle leden zijn begonnen op de natoer. Dat zullen wel meer liefhebbers van andere verenigingen ook gedaan hebben. Hoeveel dat er waren en waarom men dat deed weet ik niet. Dat weet je pas als je onderzoek doet. Dat is niet gebeurd, dus blijft het bij een vraag en heb je geen antwoord. 

Een andere vraag is bijvoorbeeld: waren duiven die ingekorfd werden op de natoer al mee geweest op de eerste toer? Ik denk het wel. Maar je weet het pas zeker als je daar onderzoek naar doet. Als je goed onderzoek doet, kun je zelfs aangeven hoe de verhouding was tussen de ervaren en onervaren duiven. Zonder onderzoek is een aantal zaken wel logisch, maar harde bewijzen ontbreken dan. 

Op de eerste natoervlucht L 31 korfden in de CC Uden 72 liefhebbers samen 1733 duiven in. Op de 2e vlucht korfden 98 liefhebbers 2730 duiven in. Waarom waren er op de tweede vlucht 26 liefhebbers en 997 duiven meer dan op de eerste vlucht? Het is aannemelijk dat er liefhebbers gestopt zijn met de eerste toer en hun duiven hebben ingekorfd op vlucht L 32, maar er is geen bewijs. Het zou ook best kunnen dat veel liefhebbers pas een week later aan de natoer zijn begonnen omdat de weerprofeten geen goedduivenweer voorspelden. Van een collega-duivenliefhebber weet ik dat hij de meeste van zijn duiven niet inkorfde op de eerste vlucht, omdat er oostenwind voorspeld werd. Ik ben niet zo bang voor oostenwind. Ik ben wel bang voor inversie, die ontstaat bij zomers weer, waarbij het beetje wind wat er is, uit het oosten komt. Niet de oosten wind is de boosdoener, maar de inversie. Ik kom hier in het hoofdstuk over inversie op terug. 

Als je constateert dat in het zelfde weekend op vlucht L 35 (Vervin) in de CC Uden 98 duivenliefhebbers samen 2147 duiven inkorfden en op vlucht F 35 (Lorris) 16 liefhebbers samen 104 duiven inkorfden, dan is het aannemelijk dat veel vroege jongen ingekorfd zijn op de natoervlucht en niet op de eerstetoersvlucht, maar bewijs dat maar eens.  

Het is duidelijk dat bepaalde liefhebbers veel meer prijzen winnen dan waar ze “recht” op hebben. Niemand heeft recht op prijzen, maar met “recht” hebben op bedoel ik dat de prijzen gelijk (eerlijk) verdeeld zijn als iedereen 1/3 deel van zijn ingekorfde duiven in de prijzen heeft. Heb je meer dan 1/3 deel in de prijzen, dan heb je meer dan waar je “recht” op hebt en als je minder dan 1/3 deel in de prijzen hebt dan heb je minder dan waar je “recht ”op hebt.  

In onderstaand schema zie je hoe de verdeling van de prijzen was bij vlucht L 31 in de CC Uden en de CC Oss. Ik kies naast de CC Uden voor de CC Oss omdat er duidelijk verschil is in de verdeling van de prijzen in deze CC’s. 

 

 

 Uitleg. 

In het schema staan alle liefhebbers die op vlucht L 31 in de CC Uden en de CC Oss op de uitslag stonden. Voor de CC Uden was dat vanuit Isnes, voor de CC Oss was dat vanuit Wolvertem. 

In kolom 1 staan de eerste serie prijzen, in kolom 2 de tweede serie prijzen en in kolom 3 de derde serie prijzen. 

Het aantal ingekorfde duiven wordt vermeld en het aantal behaalde prijzen wordt vermeld. De twee getallen worden gescheiden door een schuin streepje. 

Achter deze twee getallen staat een derde getal. Dat getal geeft aan hoeveel prijzen je zou hebben als je 1/3 deel van je ingekorfde duiven in de prijzen had. Met andere woorden: dat getal geeft aan op hoeveel prijzen je “recht” hebt. Het rode cijfer geeft aan hoeveel prijzen je meer hebt, dan waar je “recht” op hebt. Het blauwe cijfer geeft aan hoeveel prijzen je minder hebt dan waar je “recht” op hebt. Het linker gedeelte kleurt overwegend rood, het rechter gedeelte kleurt overwegend blauw. 

In een volle kolom staan de 24 liefhebbers die in de prijzen zitten. Per kolom van 6 zijn de getallen opgeteld.  

Als je de gegevens samenvat krijg je het volgende overzicht. 

 

 

 In de CC Oss waren 2152 duiven ingekorfd. Door de prijswinnaars waren maar 1638 duiven ingekorfd. 514 Duiven zijn dus ingekorfd door de niet-prijswinnaars. In de CC Oss hadden 76 duivenliefhebbers duiven ingekorfd. Er staan er maar 57 op de uitslag. Er staan dus 19 liefhebbers niet op de uitslag. Deze liefhebbers hebben ofwel hun duiven niet geklokt of hun duiven waren niet thuis voor de wedstrijd afgelopen was. Je weet het niet, omdat het niet onderzocht is, maar het meest voor de hand liggend is, dat de duiven niet thuis waren. Slechts een enkeling klokt zijn/haar duiven niet. 19 liefhebbers die samen 514 duiven ingekorfd hebben, hebben “recht “op 172 prijzen. Die gaan nu naar andere liefhebbers en dan met name naar die liefhebbers die toch al veel meer prijzen hebben dan waar ze “recht” op hebben.  

In de CC Uden waren 1733 duiven ingekorfd. Door de prijswinnaars waren maar 1679 duiven ingekorfd. 54 duiven zijn dus ingekorfd door de niet-prijswinnaars. In de CC Uden hadden 72 duivenliefhebbers duiven ingekorfd. Er staan er maar 65 op de uitslag. Er staan dus 7 liefhebbers niet op de uitslag. Deze liefhebbers hebben ofwel hun duiven niet geklokt of hun duiven waren niet thuis voor de wedstrijd afgelopen was. Je weet het niet, omdat het niet onderzocht is, maar het meest voor de hand liggend is, dat de duiven niet thuis waren. 7 Liefhebbers die samen 54 duiven ingekorfd hebben, hebben “recht “op 18 prijzen. Die gaan nu naar andere liefhebbers en dan met name naar die liefhebbers die toch al veel meer prijzen hebben dan waar ze “recht” op hebben.  

De start aan het begin van het seizoen is anders dan de start van het jongeduivenseizoen. Iedereen bereidt zich voor op het nieuwe seizoen. Niet iedereen doet dat op dezelfde manier. De beginsituatie is in feite zo dat je kunt verwachten dat een selecte groep duivenliefhebbers weer veel meer prijzen gaat winnen dan het derde deel van de ingekorfde duiven en de rest minder. Dat komt door het systeem. De minder goed voorbereide duiven moeten het opnemen tegen de goed voorbereide duiven. Dat geeft een probleem. Hoe groter het probleem wordt hoe groter de kans is dat duivenliefhebbers afhaken. Een leek zal zeggen: “Wat is het probleem? Er is toch geen probleem als alle duivenliefhebbers zorgen dat hun duiven goed voorbereid aan de vlucht verschijnen”. Maar daar ligt nou juist het probleem weten de kenners. Niet iedereen kan of wil zijn/haar duiven even goed voorbereiden. Heel veel factoren spelen een rol. De drie belangrijkste: TIJD, GELD en DOELSTELLING. Wat het laatste betreft. Niet iedereen heeft de behoefte of de mogelijkheden om de beste te zijn. Velen zijn tevreden als men leuk met de duiven bezig kan zijn en wat prijzen kan winnen. 

Het genoemde probleem wordt op de natoer nog groter. Door omstandigheden (slechtduivenweer in juni/juli bijvoorbeeld ) korven veel duivenliefhebbers pas op de natoer hun duiven in. En wat gebeurt er? De onervaren duiven krijgen concurrentie van de ervaren duiven. Ten minste dat denk ik. Nogmaals: er is geen onderzoek gedaan naar de vraag of duiven die op de natoer ingekorfd worden ook al ingekorfd zijn op de eerste toer. Het is aannemelijk dat dat wel zo is. Het is ook niet verboden. Het gevolg is wel dat veel liefhebbers op de natoer maar weinig prijzen winnen of zelfs geen een.   

Ik stel me het verloop van een natoervlucht als volgt voor. De grote groep goed voorbereide en ervaren duiven kiest snel de goede richting en spoedt zich in het hoogst mogelijke tempo naar huis. De prijzen zijn vaak al verdiend door de goed voorbereide en ervaren duiven voor de minder goed voorbereide en minder ervaren duiven thuis zijn. Dat blijkt ook uit het feit dat op vlucht L 31 in de CC Oss 17 duivenliefhebbers niet op de uitslag stonden. De situatie in de CC Uden was iets beter. Daar stonden maar 7 liefhebbers niet op de uitslag.  

In onderstaand afbeelding staan een groot aantal gegevens. In de zwarte kolom heb ik drie opvallende vakken rood gemaakt. En wel 137/76, 10/10. en 7/7. De liefhebber met 10 uit 10 heeft wel het rapportcijfer 10 verdiend.  

 

In de linker kolom van elk blok staan de liefhebbers die – doorgaans met veel ingekorfde duiven – aan de top van de uitslag staan. In elk geval in de eerste 100. In de rechter kolom staan de liefhebbers die – doorgaans met veel minder ingekorfde duiven – veel lager op de uitslag staan. Vaak in het laatste gedeelte.  

Uitzonderingen zijn er altijd. 71/2, 37/2, 45/4, 66/4, 55/2, 48/1 en 73/7 passen eigenlijk niet in het rijtje waar ze in staan.  

De juiste prijs die een duif gespeeld heeft is niet aangegeven. Het getal 25 betekent dat de duif een prijs had bij de eerste 50. Het getal 50 betekent dat de duif een prijs had tussen de 50 en de 100. Het getal 350 bijvoorbeeld betekent dat de duif een prijs had tussen de 350 en 400. 

 Ik ben een groot aantal gegevens gaan verzamelen, waardoor je een betere kijk krijgt op het verloop van de vluchten. 

Hieronder volgen 3 overzichten met opmerkingen. Op onderstaande afbeelding staat een selectie van de vier resultaten van 20 liefhebbers van de CC Uden op de eerste 4 vluchten van de natoer. Op de eerste toer zullen de meeste reeksen aflopend zijn. Je begint met een serie jonge duiven en zult normaal gesproken die serie in de volgende vluchten in blijven korven. De aantallen zullen aflopen, omdat je duiven kwijt raakt. In de onderstaande afbeeldingen zijn alleen de grijze series aflopend. De rest is heel anders. Niet te begrijpen ook. Om het te begrijpen, heb je de informatie van de betrokken liefhebber nodig. Is men gestopt met de eerste toer? Heeft men een gedeelte van de duiven van de eerste toer op de natoer ingekorfd? Heeft men veel duiven terug gekregen of veel gemelde duiven opgehaald?????? Vraagteken, vraagteken, vraagteken. 

 

  Op onderstaande afbeelding staat een selectie van de vier resultaten van 20 liefhebbers van de CC Oss op de eerste 4 vluchten van de natoer.   

 

 

In de bovenstaande overzichten staat een selectie uit de originele overzichten. In de originele overzichten staan de gegevens van alle liefhebbers. Onderstaand overzicht is wel een origineel overzicht. Ik heb het hele overzicht opgenomen, omdat het bijzonder is. 

Wat er bijzonder aan is, staat onder het overzicht. 

 49 Namen van liefhebbers in de CC Uden en CC Oss die je later wel tegen komt, staan niet op de uitslag van de eerste vlucht L 31. 9 Namen van liefhebbers in de CC Uden en CC Oss die je later wel tegen komt, staan niet op de uitslag van vlucht L 31 en L 32.  

De grijze kleur betekent dat ik de naam van de betrokken liefhebber niet op de uitslag heb gevonden. Een aantal van de liefhebbers zal niet ingekorfd hebben. Anderen zullen hun duiven niet geklokt hebben met als meest voor de hand liggende reden dat hun duiven niet op tijd thuis waren. 

Wat is er bijzonder aan dit overzicht. Het bijzondere is, dat er zo veel vlakken grijs gekleurd zijn. Men heeft de duiven maar op een paar vluchten ingekorfd of op een paar vluchten niet geklokt. 

Dat ik de namen niet gevonden heb op de uitslag wil niet zeggen dat ze ook niet op de uitslag staan. Ik heb zorgvuldig meermaals gezocht, maar het gaat over zoveel data dat fouten niet uitgesloten zijn. 

Ook bijzonder aan dit overzicht is dat er heel veel liefhebbers maar heel weinig duiven in de prijzen hebben. Voor enkele van de negen liefhebbers die pas op vlucht L 33 op de uitslag stonden begonnen, heeft de natoer waarschijnlijk maar heel kort geduurd. Wat doe je als je maar een, twee of drie duiven over hebt. 

De duiven zijn op vlucht L 34 gezamenlijk gelost. Dat is waarschijnlijk al een probleem voor de jonge duiven die al de nodige vluchten achter de rug hebben. Maar het lijkt me een groot probleem voor de duiven die pas 3 vluchten achter de kiezen hebben. Het lijkt me extra moeilijk voor de duiven die pas voor het eerst ingekorfd zijn op vlucht L 32. En wat te denken van de duiven waarvoor vlucht L 33 mogelijk de eerste vlucht was?  

Vlucht L 34 duurt in diverse CC’s erg lang. Dat zou het gevolg van inversie kunnen zijn. Ik ga daar verder op in in het hoofdstuk Inversie. 

Als je kijkt naar het verloop van de vluchten op de natoer, dan constateer ik dat de duiven van amateurs het op moeten nemen tegen de duiven van profs. Dat de duiven gelost worden bij geen goedduivenweer en dat er te weinig rekening gehouden wordt met duiven die op de natoer pas beginnen. Dat zijn drie factoren waardoor vooral de liefhebber met de minder goed voorbereide duiven het moeilijk heeft.

 

 

 

Google