Home
Mijn Verhaal
Verliezen
2018
2017
2019
Natoer 2019
Verliezen 2006-2018
Slechte vluchten
Invloed inversie
Divisiespel
Duivenweer
Verantwoording
Fotoalbum  Hoe groot waren de verliezen in 2018 ? 

Ik had de indruk dat er in Afdeling 3 van de Nederlandse Postduiven Organisatie in 2018 heel veel jonge duiven vooral tijdens de eerste vluchten niet zijn teruggekeerd op hun hok. Het bleef niet bij een indruk. Ik ben gegevens gaan verzamelen om aan de hand van feiten het juiste beeld te krijgen. Mijn conclusie is nu dat er in Afdeling 3 in 2018 heel veel jonge duiven niet op het hok teruggekeerd zijn. Hoe het in de andere delen van Nederland gegaan is met de jonge duiven kan ik niet beoordelen, maar gezien het feit dat het slechtduivenweer was tijdens deze vluchten zal het wel nergens goed gegaan zijn. In het volgende overzicht is te zien hoe het verloop van de eerste 4 vluchten in Afdeling 3 Oost Brabant was.

 

 

  

Hoe groot de verliezen bij de jonge duiven in 2018 precies waren is niet te zeggen. Daar is nooit onderzoek naar gedaan voor zover ik weet. Het maakt op mij de indruk dat er van hoger hand ook weinig behoefte aan is om dat te onderzoeken. Een feit is dat er op de vijfde vlucht 23% tot zelfs 71% minder jonge duiven zijn ingekorfd dan op de eerste vlucht. 

Je mag niet concluderen dat er op de eerste 4 vluchten 23% tot zelfs 71% van de ingekorfde duiven verloren is gegaan. Er kunnen andere redenen zijn waarom liefhebbers hun duiven niet meer of niet allemaal meer hebben ingekorfd. Een voor de hand liggende reden is wel, dat men al zoveel duiven kwijt was, dat men niet meer ingekorfd heeft en gewacht heeft op de natoer. 

De feiten. Het hoogste aantal deelnemers in afdeling 3 was tijdens de eerste 5 vluchten 509. Het laagste aantal deelnemers was 332. Dat is een afname van 35%. Het verlies is nog beperkt gebleven als je bedenkt dat er in de CC EB&O en CC De Kempen op de eerste vlucht geen duiven verloren konden gaan, omdat men met de eerste vlucht niet meegedaan heeft.

 

Mijn conclusie is: Er zijn in 2018 heel veel jonge duiven verloren gegaan.


 

Google