Home
Mijn Verhaal
Verliezen
Verliezen 2006-2018
Slechte vluchten
Invloed inversie
Divisiespel
Midebo A en Midebo B
Vervuilers
Duivenweer
Verantwoording
Fotoalbum Vervuilers en Divisiespel. 

 

De CC Uden noemt splijtleden vervuilers die de kampioenschapspunten wegnemen van “gewone leden” Ik ben volgens de CC Uden een vervuiler die kampioenschapspunten wegneemt van “gewone leden.” 

Ik hoor al meer dan een halve eeuw bij de “gewone leden” van de CC Uden. Mijn duiven doen al die tijd al mee aan de zelfde wedstrijden samen met alle andere duiven van de CC Uden. Het gevolg van artikel 13 is juist dat ik ook als splijtlid mee mag doen met de wedvluchten van de CC Uden. Er is wat dat betreft niets veranderd. Er was en er is een eerlijke concurrentie.  

De voorzitter van de CC Uden wil af van de splijtleden ( de vervuilers). Hij wil ze over laten stappen naar de andere CC. Hij beseft niet dat hij er al vanaf is. Een splijtlid is een splijtlid omdat hij/zij zijn/haar lidmaatschap opgezegd heeft bij een basisclub in de CC waarin hij/zij woont en lid is geworden bij een basisvereniging in een andere CC.  

De voorzitter bedoelt waarschijnlijk dat een splijtlid maar opgenomen moet worden in de uitslag van de CC waar hij/zij lid is geworden. Om dat geregeld te krijgen zal men de reglementen moeten veranderen. En de kans dat dat gaat gebeuren lijkt me niet groot. Je kunt splijtleden - zoals ik - wel kwijt raken maar je kunt een ander soort splijtlid daar voor in de plaats krijgen. Als een groot kampioen uit een andere CC lid mag worden van een basisvereniging van de CC Uden en daar op de uitslag zou mogen staan, haal je echt een grote vervuiler binnen. Ten minste als je iemand die veel kampioenspunten binnen haalt een vervuiler noemt. En dat zou ik nooit doen. Het is een zeer negatieve en beledigende term. Gelukkig mag een dergelijk lid niet op de uitslag staan van de CC Uden, maar op de uitslag van de CC waar zijn hok staat.  

Waarom heeft men artikel 13 in het reglement opgenomen? Omdat het in de duivensport belangrijk is dat je vluchten organiseert voor duivenliefhebbers in een afgebakend gebied. In het algemeen maakt het bij sportwedstrijden niet uit waar je woont. Bij de duivensport ligt dat anders. Bij de duivensport maakt het wel wat uit waar je woont. Als alle duiven in Nederland het tegen elkaar op zouden moeten nemen, hebben de duiven in Noord Groningen  weinig  kans tegen de duiven in Zuid Brabant. Als de duiven in Tessenderlo gelost worden, hoeven de duiven uit Eindhoven maar ongeveer 50 km te vliegen. Die in Delfzijl bijna 300. Daarom is Nederland ingedeeld in 11 afdelingen en elke afdeling is weer onderverdeeld.   

Het maakt in de duivensport ook uit waar je hok staat. De ene plek wordt in het algemeen als gunstiger gelegen beschouwd dan een andere plek. 

Jaren geleden waren de duivenliefhebbers van een min of meer gelijkwaardig niveau. Toen werd er volop gepoeld en ik herinner me nog het schriftje waarin ik in de jaren 70 als secretaris/penningmeester alle namen en bedragen had opgeschreven die uitgekeerd moesten worden. Vaak 2 bladzijden vol. Tegenwoordig wordt er nog bij uitzondering gepoeld omdat bij de meeste wedstrijden al het poelgeld toch naar de profs gaat. 

Er is tegenwoordig een groot verschil in de prestaties van de individuele duivenliefhebbers. De beginsituatie is in feite zo dat je kunt verwachten dat een selecte groep liefhebbers weer veel meer prijzen gaat winnen dan het derde deel van de ingekorfde duiven en de rest minder. Dat komt door het systeem. De minder goed voorbereide duiven moeten het opnemen tegen de goed voorbereide duiven. Dat geeft een probleem. Hoe groter het probleem wordt, hoe groter de kans is dat amateurduivenliefhebbers afhaken.  

Een leek zal zeggen: “Wat is het probleem? Er is toch geen probleem als alle duivenliefhebbers zorgen dat hun duiven goed voorbereid aan de vlucht verschijnen”. Maar daar ligt nou juist het probleem weten de kenners. Niet iedereen kan of wil zijn/haar duiven even goed voorbereiden. Heel veel factoren spelen een rol. De vier belangrijkste: TIJD, GELD, VAKMANSCHAP en DOELSTELLING. Wat het laatste betreft. Niet iedereen heeft de behoefte of de mogelijkheden om de beste te zijn. Velen zijn tevreden als men leuk met de duiven bezig kan zijn, aan wedstrijden deel kan nemen en wat prijzen kan winnen. 

Er zijn duivenliefhebbers die alles over hebben voor hun sport. Er zijn duivenliefhebbers die veel geld verdienen aan hun duiven. Sommige duiven zijn veel tot heel veel waard. Als nu iemand verhuist van een ongunstige plaats naar een gunstige plaats om betere uitslagen te maken zou je dat in CC Udentermen een vervuiler moeten noemen. Men neemt kampioenspunten weg van “gewone leden” in de nieuwe CC en in de nieuwe vereniging. Ik zou protesteren tegen deze term, omdat het zakelijk gezien heel verstandig is wat een dergelijke liefhebber doet.  

Het is in de moderne duivensport wel een heel groot probleem dat “amateurs” het op moeten nemen tegen “profs” Ik besteed daar op mijn website “Calimeru” veel aandacht aan. De profs vullen voor een groot deel de uitslagen, halen veruit de meeste kampioenspunten. Moet je die vervuilers noemen omdat ze zo veel kampioenspunten meenemen dat er voor de amateurs niet veel over blijft ? Natuurlijk niet. Ze hebben de kampioenspunten eerlijk verdiend. De scheve situatie zou wel aanleiding moeten zijn om de duivensport anders te organiseren. Grote kampioenen tegen grote kampioenen. Kleine kampioenen tegen kleine kampioenen.  

Ben je een vervuiler als je als prof lid wordt van een vereniging met veel amateurs? Nee, omdat het woord vervuiler een zeer negatieve klank heeft. Je staat als prof wel heel vaak op de uitslag met heel veel kampioenschapspunten. Voor de kleine liefhebber is er weinig meer te halen. Zowel aan prijzen als aan kampioenschapspunten.  

Er zijn geen vervuilers. Tenzij je het spel niet eerlijk speelt. Iedereen die het spel eerlijk speelt, heeft de kampioenspunten eerlijk verdiend. Dat de kampioenschapspunten massaal naar een beperkte groep duivenliefhebbers gaan, is het gevolg van het systeem. Ik ben een grote voorstander van divisiespel. Ik denk dat de duivensport veel leuker wordt als de mannen tegen de mannen spelen en de jongens tegen de jongens om de termen van de CC Uden te gebruiken. Ik denk zelfs dat de duivensport weinig toekomst heeft voor de jongens als de jongens tegen de mannen moeten blijven spelen.

 

 

 

 

 

Google