Home
Mijn Verhaal
Verliezen
Verliezen 2006-2018
Slechte vluchten
Invloed inversie
Divisiespel
Midebo A en Midebo B
Vervuilers
Duivenweer
Verantwoording
Fotoalbum Midebo A en Midebo B 

De CC Midebo in Afdeling 3 Oost Brabant laat 2 uitslagen maken. Een uitslag A en een uitslag B. De Midebo speelt niet in 2 divisies of in 2 klassen, maar heeft de liefhebbers verdeeld in twee groepen. Groep A en Groep B. Groep A is de groep van de Mannen om de term van de CC.Uden te gebruiken . Groep B is de groep van de Jongens. De duiven van de twee groepen spelen samen in een concours. Net als bij de andere CC’s sluit ook bij de Midebo de vlucht nadat 1/3 deel van de duiven thuis is. 

Kennelijk beseft men bij de Midebo dat de uitslag bol staan van de namen van de Mannen en dat de (kleine) Jongens er nauwelijks nog aan te pas komen. Ik blijf de term Mannen en Jongens gebruiken omdat het verschil tussen Mannen en Jongens er in de duivensport ook is. Tenminste als je Mannen dan ziet als de sterkeren en de Jongens als de zwakkeren. 

Men heeft in de Midebo kennelijk de behoefte gehad om er voor te zorgen dat de kleine Jongens hun naam vaker op de uitslag zouden zien. Dit heeft men gerealiseerd door een uitslag te maken voor de leden van Groep B. Die uitslag bevat het derde deel van alle duiven van de leden van Groep B. De Midebo heeft een ding zeker bereikt. Op Uitslag B van de Midebo staan heel veel duiven die anders niet op de uitslag zouden staan. En dat is goed. (Vind ik)  

Is de situatie voor de (kleine) Jongens wel verbeterd?   

Dat is moeilijk te beoordelen, omdat we in 2019 een dramatische start van het jongeduivenseizoen hadden. De grote verliezen op de eerste vlucht hebben het hele verloop van het jongeduivenseizoen zeer negatief beïnvloed. De gevolgen voor de Jongens zijn veel groter geweest dan voor de Mannen

Was het al moeilijk om te concurreren tegen de Mannen, na de grote verliezen is dat nog moeilijker geworden. Zie onderstaand overzicht.

 

 

  

Op de tweede vlucht werd nog minder dan de helft ingekorfd van wat er op de eerste vlucht ingekorfd was. Op de eerste vlucht vielen de klappen voornamelijk bij de Jongens. De eerste duiven van zowel Groep A als Groep B waren rond half tien thuis. In Groep A waren de prijzen er om 11.16.58 uit. In Groep B pas om 18.40.58. De duiven waren om 8.00.00 gelost. 

De situatie toont aan aan dat de duiven van de Mannen minder moeite hebben met de omstandigheden dan de duiven van de Jongens. Als het derde deel van de duiven thuis is om 11.16 u. is het aannemelijk dat er op de zelfde dag nog (veel) duiven thuis gekomen zijn. Als het derde deel van de duiven pas thuis is om 18.40 u is het aannemelijk dat er die dag niet veel duiven meer thuis gekomen zijn en het is maar de vraag hoeveel er daarna nog gekomen zijn. Als je naar kolom L 31 kijkt, lijkt het of de verliezen wel meevallen. De Jongens beginnen weer met 539 duiven aan de tweede toer. Je moet daarbij wel bedenken dat gebleken is dat veel Jongens pas op de tweede toer beginnen.   

Op mijn website schrijf ik: Op 23 juni heb ik lang voor de duiven thuis waren het bestuur van Afdeling 3 gemaild dat ik een moeizaam verloop van de vlucht voor de jonge duiven verwachttte. 

Op 24 juni heb ik de secretaris van Afdeling 3 geschreven: Ik heb gisteren gemaild dat ik een moeizaam verloop van de vlucht voor de jonge duiven verwachttte. Wat is het geval. Het verloop van de vlucht voor de jonge duiven is in sommige CC’s moeizaam verlopen.Maar wat erger is: het verloop van de vlucht voor de jonge duiven is hier en daar dramatisch verlopen. Enerzijds is dat heel jammer, want het kost waarschijnlijk weer heel veel veren. 

Anderzijds kan het een positief gevolg hebben, omdat de noodzaak om heel voorzichtig met de eerste jongeduivenvluchten om te gaan extra duidelijk wordt. Of men de noodzaak inziet om heel voorzichtig met de eerste jongeduivenvluchten om te gaan zal moeten blijken en of men genegen is maatregelen te nemen zal ook moeten blijken.   

Zoals het er nu voorstaat (november 2019) wil de sectie Jonge Duiven de duiven in 2020 zo vroeg mogelijk lossen. Als de weersomstandigheden dan zijn zoals die waren op de eerste toer in 2018 en 2019 voorspel ik nu al dat er dan weer grote verliezen geleden zullen worden bij de jonge duiven. 

Ook gaan er stemmen op om de tweede toer af te schaffen. Als je het diagram hierboven ziet, kun je - als je al iets afschaft – beter de eerste toer afschaffen in plaats van de tweede. Niet inkorven bij slechtduivenweer is nog wijzer.  

Op het eerste gezicht lijkt vlucht J 25 redelijk te zijn verlopen, maar de uitslagen van de Midebo maken  duidelijk dat de vlucht helemaal niet goed verlopen is. De uitslag van Midebo A laat zien dat het een matig verlopen vlucht was, die te lang duurde. De uitslag van Midebo B laat zien dat het een dramatisch verlopen vlucht was die veel te lang duurde. Veel minder duiven op de tweede vlucht is waarschijnlijk het gevolg van grote verliezen. Het lijkt wel of men de ware oorzaak niet wil weten. Niemand doet onderzoek.  

Wat toont de uitslag van Midebo B nog meer aan? 

1.      Dat er betrekkelijk weinig duivenliefhebbers méér op de uitslag staan dan in de oude situatie.  

2.      Dat er meer van hetzelfde op uitslag Midebo B staat. 

3.      Dat er nog steeds veel liefhebbers - ondanks dat men speelt in Groep B - niet op de uitslag staan.    

Ad 1. Op 13 vluchten samen staan er maar 31 duivenliefhebbers meer op de uitslag dan wanneer er geen uitslag Medebo B was geweest. Dat is gemiddeld ongeveer 2 tot 3 liefhebber per vlucht. Tien liefhebbers staan helemaal niet op de uitslag van vlucht L 31. Hier onder volgt nog een gespecificeerd overzicht.  

Ad 2. Er staan wel meer duiven op de uitslag, maar het zijn er meer van meestal de zelfde liefhebbers.  

Het is vooral in het begin moeilijk te bepalen wie in Groep A thuis hoort en wie in Groep B. Het heeft er alle schijn van dat er te veel Mannen ingedeeld zijn in Groep 2. Die liefhebbers staan het meest op de uitslag. Zie onderstaand overzicht.

 

 

 Er zijn veel liefhebbers die heel veel duiven inkorven. Hoor je wel in Groep B thuis als je 40, 50 of nog meer duiven inkorft? Veel duiven inkorven zegt niets over de kwaliteiten, maar grote aantallen passen toch meer bij de Mannen dan bij de Jongens. 

Er zijn in Groep B heel veel liefhebbers die 50% of meer van de duiven in de prijzen hebben. Veel duiven inkorven en heel veel prijzen winnen past niet bij de Jongens. Die B-liefhebbers winnen zo veel prijzen dat er weinig voor de kleine Jongens over blijven. Dat er sterke liefhebbers bij de Jongens zitten, blijkt ook uit het feit dat liefhebbers uit Groep 2 de 1e, 26e, 5e, 7e, 8e, 1e, 4e, 12e,3e, 5e,30e,18e en 67e prijs kunnen spelen in respectievelijk vlucht J 25 tot en met L 38. Je bent geen kleine Jongen als je de 3e prijs kunt spelen op een wedvlucht met 91 liefhebbers en 2188 duiven. De 67e prijs lijkt slecht. Maar het valt toch wel mee als je ziet dat er dan al 2 liefhebbers zijn met resp. 19 en 30 duiven voor je. Er is altijd baas boven baas.  

Ad 3. Dat er weinig prijzen over blijven voor de echt kleine Jongens blijkt wel uit  het feit dat er op 13 vluchten 64 liefhebbers niet op de uitslag staan. Dat is bijna 5 per vlucht. 

De feiten kun je vinden op de volgende 2 schema’s.

Uitleg van de volgende twee schema’s:

 

  

Voor het gemak heb ik de afbeelding 90 graden naar rechts gedraaid. Links van de streep is eigenlijk onder de streep en rechts van de streep is eigenlijk boven de streep. Gedraaid leest wat gemakkelijker. 

De rode balk stelt Uitslag A voor. Na de A-duif met de laagste snelheid (in het voorbeeld 812 m. per min.) is een streep getrokken. Daar eindigt Uitslag A. Daar zouden ook de prijzen eindigen van alle liefhebbers als er maar één uitslag gemaakt zou zijn. De rode pijltjes geven het aantal B-liefhebbers aan dat er onder de streep en boven de streep staat. De zwarte pijltjes geven het aantal B-duiven aan dat er onder de streep en boven de streep staat. Nu er een B-uitslag gemaakt is, staan er in het voorbeeld nog 2 liefhebbers en 26 duiven boven de streep. Die vormen het laatste deel van de B-uitslag.

 

 

 

 

  

10 Liefhebbers van de 34 niet op de uitslag.  

Ondanks de goede bedoelingen van de Midebo staan er op vlucht L 31 van de 34 B-Liefhebbers 10 niet op de uitslag. Hoe kan dat? 

Dat weet je niet. Dat zou je de 10 liefhebbers moeten vragen die niet op de uitslag staan. Hebben ze de duiven niet geklokt? Hadden ze niet veel duiven mee? Hadden ze de duiven niet goed voorbereid? 

Het is waarschijnlijk dat de Mannen hun jonge duiven snel thuis hadden en er voor gezorgd hebben dat de prijzen er heel snel uit waren. Kijk je naar de feiten dan zie je dat het niet waarschijnlijk zo is, maar dat het zo is. In het onderstaande overzicht zijn alle gegevens gewist. Alleen de resultaten van 5 van de eerste 13 prijswinnaars staan er nog op. Tegen dit soort resultaten van de Mannen valt door de Jongens niet op te boksen.

 

  

Ik heb al eerder geconstateerd dat er met name op de eerste vluchten van de natoer veel liefhebbers niet op de uitlag stonden. Dat is heel duidelijk het geval bij vlucht L 31. Eerder schreef ik onder andere: In de CC Oss hadden 76 duivenliefhebbers duiven ingekorfd. Er staan er maar 57 op de uitslag. Er staan dus 19 liefhebbers niet op de uitslag. 19 liefhebbers die samen 514 duiven ingekorfd hebben, hebben “recht “op 172 prijzen. Die gaan nu naar andere liefhebbers en dan met name naar die liefhebbers die toch al veel meer prijzen hebben dan waar ze “recht” op hebben.  

 In de CC Uden hadden 72 duivenliefhebbers duiven ingekorfd. Er staan er maar 65 op de uitslag. Er staan dus 7 liefhebbers niet op de uitslag7 Liefhebbers die samen 54 duiven ingekorfd hebben, hebben “recht “op 18 prijzen. Die gaan nu naar andere liefhebbers en dan met name naar die liefhebbers die toch al veel meer prijzen hebben dan waar ze “recht” op hebben.  

Tot slot. 

Ondanks de goede bedoelingen van de Midebo blijkt uit de cijfers dat twee uitslagen maken van de zelfde vlucht niet werkt. Te weinig Jongens komen er ondanks dit systeem meer op de uitslag. Te veel Jongens komen er ondanks dit systeem niet op de uitslag. 

In geen enkele sport werkt men met het systeem dat sporters met weinig training, weinig ervaring  of matige  capaciteiten het op moeten nemen tegen sporters die goed getraind zijn, veel ervaring hebben en meer capaciteiten hebben. Stel je eens voor dat in de wielersport senior-profs mannen , senior-amateurs mannen, senior-profs vrouwen, senior-amateurs vrouwen, junior-jongens, junior-meisjes en aspiranten de strijd aan moeten gaan in een rondje rond de kerk van 100 km. De uitslag staat al bij voorbaat vast. Als een op de drie prijs heeft en het derde deel bestaat uit senior-mannen, winnen de senior-mannen alle prijzen.  Pas als er iemand uitvalt, dan komt iemand van een van de andere categorieën op de uitslag.  

Om iedereen aan zijn trekken te laten komen organiseert men binnen de wielersport wedstrijden voor alle categorieën apart. Dat is ook veel eerlijker, want als alles samen loopt kan men hinder of voordeel hebben van iemand uit en andere categorie.  . 

Om iedereen binnen de duivensport aan zijn trekken te laten komen zal men wedvluchten moeten organiseren alleen voor de duiven van de Mannen apart en voor die van de Jongens apart. Anders is er een grote kans dat Jongens er mee stoppen,  als ze al niet gestopt zijn.

 

De duivensport is niet te vergelijken met andere sporten. Bij andere sporten moeten mensen de prestatie leveren. Bij de duivensport moeten duiven de prestatie leveren. Maar achter elke duif staat een duivenliefhebber. Een coach zoals sommigen die noemen. En die liefhebber is mede bepalend voor het succes. 

Een liefhebber die duiven houdt voor zijn plezier en meedoet aan wedvluchten omdat dat een wezenlijk onderdeel is van het plezier dat hij beleeft kan het nooit winnen van de coach, die op een professionele manier met de sport bezig is. 

In het volgende schema staat een samenvatting van de meeste feiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google